Her følger en beskrivelse af områder jeg ofte arbejder med. Listen er ikke udtømmende. Så hvis du har områder du ønsker oplæg, undervisning eller samtale omkring, kan du kontakte mig.

Individuelle samtaler omkring
 • Depression / nedtrykthed
 • Angst
 • Parsamtaler – også etnisk blandede par
 • Stress / udbrændthed. At komme tilbage til arbejdslivet i forbindelse med stress, angst eller depression. Herunder samarbejde med virksomheden for at optimere rammerne for tilbagevenden.
 • Livskriser, livshåndtering, eller svære livsomstillinger
 • At have svært ved at mærke sig selv
 • Særligt følsomme persontyper
 • Problemer med at sætte grænser
 • Vrede
 • Svære tanker
 • At bryde uønskede mønstre
 • Selvværd
 • Skyld/skam
 • Eksistentielle vanskeligheder
 • Sorg
 • Voksne børn/unge fra problemfyldte familier
 • Jeg har ofte samtaler med unge

Supervision

Supervision er en arbejdsmetode hvor vi sammen ser på dit arbejde og i en reflekterende proces finder alternative eller supplerende måder at arbejde på. Mange definerer supervison som det samme som, eller tæt på coaching

Jeg laver supervision:

 • Af psykologer, herunder til autorisation og specialistuddannelse i psykoterapi.
 • I forhold til faglige eller personlige livsomlægninger/ forandringer.
 • Af gruppeledere i selvhjælpsgrupper og medarbejdere på personligsamtale@kulturcenter.dk
 • Af andre faggrupper som ekstern supervisor.
Undervisning & Oplæg
i virksomheder og på uddannelsesinstitutioner
 • Tanker, følelser og håndtering af dem i arbejds- og eller hverdagslivet
 • Personlighedstyper og deres betydning
 • Betydningen af fokus og rytme
 • Hvorfor når jeg ikke i mål med det jeg vil?


Coaching

 • Coaching
 • Personlig udvikling