Baggrund

  • Cand. Psych. (Psykolog) fra Københavns Universitet.
  • Autoriseret af psykolognævnet.
  • Specialist i psykoterapi på unge/ voksenområdet.
  • Specialist i supervision.
  • B.A. i sociologi fra Københavns Universitet

Denne uddannelse har skærpet min opmærksomhed i forhold til, at de vanskeligheder mennesker oplever ikke blot handler om dem selv, men også spiller sammen med relationer til andre og de rammer deres liv foregår i. Det har også givet mig anledning til at beskæftige mig indgående med interkulturel kommunikation, herunder etnisk blandede parforhold og de særlige udfordringer disse par kan opleve.

2 årig uddannelse som specialist i Narrativ terapi
  • Narrativ betyder historie eller fortælling.

Narrativ terapi fokuserer på fortællinger om os selv og vores livsoplevelser. Forskning viser at det har en godgørende effekt at fortælle om svære hændelser i livet. Samtidig medfører det at dele sin historie med andre, at historien foldes ud, så vi får øje på nuancer der ligger i historien, men som vi ikke fik øje på tidligere. Fx kan en trist fortælling om at blive sygemeldt fra sit arbejde med stress også rumme, at man er et menneske, som midt i denne svære tid formåede at tage sig godt af sine børn og varetage deres behov på trods af sin egen svaghed. Dermed er historien ikke blot en fortælling om nederlag og tab, men også om formål og om at udleve vigtige personlige idealer. I Narrativ terapi arbejdes med disse vigtige nuancer, som bevirker en øget forståelse for sig selv og sin situation og ofte en ny oplevelse af handlerum.

Kognitiv terapi. Træning i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT er en nyere retning indenfor kognitiv terapi. ACT er en psykologisk, ikke religiøs retning, som bl.a. benytter mindfulness som teknik. ACT fokuserer på de mål vi har for vores liv som personer. Tankegangen her er ikke så meget at ændre tanke- og handlemønstre, men at lære at acceptere ubehagelige tanker og følelser som kan dukke op og opøve sig i at lade de tanker og følelser passere, som ikke bringer en nærmere de livsmål man har sat sig og som derfor forstyrrer det liv, man ønsker at leve.

Erfaring og træning i kristen rådgivning/sjælesorg

Herunder træning i traditionen efter Agnes Sandford hos Lean Payne (1992) og Linn Button (2010).


Denne erfaring har været vigtig i forhold til samtaler omkring livets store spørgsmål, som meget ofte trænger sig på i svære perioder i livet.Troen er et vigtigt håbsgivende element for mange mennesker og kan dermed være en vigtig ressource, som vi kan trække på i samtalerne. For nogle kan troen I svære livsperioder også indebære frustration, for hvorfor tillader Gud disse svære hændelser?
Kursusvirksomhed for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet

Rigtig mange i Danmark rammes af stres eller lettere psykiske lidelser som depression og angst. Sygemelding til at gå hjemme og komme sig er ofte ikke tilstrækkelig hjælp og en målrettet indsats kan betyde en hurtigere bedring og en kortere sygemelding. Jeg har i denne sammenhæng arbejdet med undervisning, med henblik på at opnå forståelse for egen situation, individuelle samtaler, gruppeterapi og samtaler om arbejdssituationen og dens tilrettelæggelse.

Kursusvirksomhed med henblik på at bryde destruktive mønstre

Hvis man bliver ved med at handle eller tænke på samme måde, selv om man har erfaret at det er uhensigtsmæssigt for en selv, kalder jeg det et dysfunktionelt mønster. Jeg har medvirket i opstart af et selvhjælpsprogram til mønsterbrydning ud fra de 12 trin, kendt fra Anonyme alkoholikere og Minesotametoden til misbrugsbehandling.

Metoden har også vist sig effektiv i forhold til at bryde med uhensigtsmæssige mønstre generelt. Kurset bygger på oplæg og selvhjælpsgrupper. Denne arbejdsmåde lægger stor vægt på at reflektere med andre omkring egen adfærd og de konsekvenser den har i forhold til eget og andres liv. Jeg har endvidere haft individuelle samtaler med henblik på at bryde destruktive mønstre.


  • Arbejde med unge, herunder misbrugere. Jeg har arbejdet i mange år med unge, herunder misbrugere. Blandt andet har jeg medvirket i opstarten af et kontaktcenter for narkomaner på Vesterbro.
Studie i menneskelig forskellighed (Bosat udenfor Danmark i 3 ½ år)
At have mit hverdagsliv i et andet land end det jeg er vokset op i, har for mig været et vigtigt studie i menneskelig forskellighed, som rigt har illustreret hvor både ens og forskellige vi mennesker er på tværs af landegrænser og verdensdele.
Forskellighed er en kæmpe rigdom som kan åbne mine øjne for nye ukendte værdier og kan andre gange opleves udslukkende og afstandsskabende. Tilsvarende mekanismer er i spil i arbejdslivet hvor håndtering af forskellighed er en vigtig evne i mødet og samarbejdet med ukendte mennesker, ligesom det er væsentligt i længerevarende kærlighedsforhold.