Tilbud

Intensivt supervisionsforløb i gruppe

København, Februar – maj 2023

40 timers ekstern supervision til autorisation eller specialistuddannelsen i psykoterapi for voksne.

RefleksionsRummet- PsykologPraksis

Tilbyder igen intensivt forløb med start i februar 2023 og afslutning i maj 2023.

Der er kun plads til 2 deltagere per hold. Herved opnås at timerne tæller 100% til gruppesupervision.

Vi mødes 6 ½ arbejdsdage med god supervisions tid til den enkelte som sikrer dit udbytte og med plads til at afprøve nye veje, at dele spørgsmål og tvivl og et godt grin.

Der superviseres ud fra en Narrativ tilgang kombineret med nyere kognitive metoder; Acceptance and Commitment Therapy / Metakognitiv terapi.

Det er ikke noget krav for deltagelse at kende til disse psykologiske retninger. Der inddrages metode relevante øvelser, som kan supplere den

enkelte psykologs metodiske repertoire. Jeg lægger stor vægt på et trygt supervisionsrum som befordrer åbenhed og læring.


Tilmelding

Vibeke Frederiksen

Cand. psych. Aut.

Specialist i psykoterapi &

supervision

Drejervej 17, st. 2400 Kbh. NV

tlf. 6056 4889

mail@vibeke-frederiksen.dk

Datoer, som eventuelt kan ændres ved behov for dette inden opstart:

Fredag d. 3. februar kl. 9-16

Fredag d. 24. februar kl. 9-16

Fredag d. 17. marts kl. 9-16

Fredag d. 31. marts kl. 9-13

Fredag d. 14. april kl. 9-16

Fredag d. 28. april kl. 9-16

Fredag d. 26. maj kl. 9-16

Der sørges for forplejning alle dage.


Tilmelding og betaling skal ske senest d. 30. januar 2023