Supervision & Undervisning

Supervision
Supervision er en arbejdsmetode hvor vi sammen ser på dit arbejde og i en reflekterende proces finder alternative eller supplerende måder at arbejde på. Mange definerer supervision som det samme som, eller tæt på coaching.
Jeg laver supervision:
  • Af psykologer, herunder til autorisation og specialistuddannelse i psykoterapi.
  • I forhold til faglige eller personlige livsomlægninger/ forandringer.
  • Af lærere, studievejledere og, pædagoger på ungdomsuddannelser
  • Af personer i frivillig-organisationer


Undervisning & Oplæg
i virksomheder, på uddannelsesinstitutioner og i NGOér
  • Tanker, følelser og håndtering af dem i arbejds- og eller hverdagslivet
  • At sætte sunde grænser- hvornår -hvordan og hvordan står jeg fast?
  • Personlighedstyper og deres betydning
  • Betydningen af fokus og rytme
  • Hvorfor når jeg ikke i mål med det jeg vil?