Tilbud

Tilbud

Aktuelt tilbud:

Supervision for psykologer

Intensivt supervisionsforløb i gruppe for psykologer i København.

September - december 2023

40 timers ekstern supervision til autorisation eller specialistuddannelsen i psykoterapi for voksne.

RefleksionsRummet- PsykologPraksis

Tilbyder igen intensivt forløb med start i september 2023 og afslutning i december 2023.

Der er kun plads til 2 deltagere per hold. Herved opnås at timerne tæller 100% til gruppesupervision.

Vi mødes 6½ arbejdsdage med god supervisionstid til den enkelte, som sikrer dit udbytte og med plads til at afprøve nye veje, at dele spørgsmål, tvivl og et godt grin.

Jeg superviserer ud fra en narrativ tilgang kombineret Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en nyere kognitiv metode.

Det er ikke noget krav for deltagelse, at du kender til disse psykologiske retninger. Der kan inddrages metoderelevante øvelser, som supplerer den

enkelte psykologs metodiske repertoire. Jeg lægger stor vægt på et trygt supervisionsrum som befordrer åbenhed og læring.


Tilmelding

Vibeke Frederiksen

Cand. psych. Aut.

Specialist i psykoterapi & supervision

Drejervej 17, st. 2400 Kbh. NV

tlf. 6056 4889

mail@vibeke-frederiksen.dk

Datoer, som eventuelt kan ændres ved behov inden opstart:

Datoer følger

Der sørges for forplejning alle dage.

Tilmelding og betaling skal ske senest d. 31. juli 2023