Psykologsamtaler og coaching

Individuelle samtaler med unge og voksne

Hyppige temaer:

 • Depression / nedtrykthed
 • Angst
 • Stress
 • Tilbagevenden til arbejdslivet i forbindelse med stress, angst eller depression. Herunder samarbejde med virksomheden for at optimere rammerne for tilbagevenden.
 • Livskriser, livshåndtering, eller svære livsomstillinger
 • Relationsproblemer
 • Særligt følsomme persontyper
 • Problemer med at sætte grænser
 • Vrede
 • Håndtering af svære tanker/følelser
 • At bryde uønskede mønstre
 • Selvværd
 • Skyld/skam
 • Eksistentielle vanskeligheder
 • Sorg
 • Voksne børn/unge fra problemfyldte familier


Parsamtaler/familiesamtaler

Vanskeligheder i nære relationer opstår hyppigt. Måske fordi det er de mennesker vi er tættest på, som betyder allermest for os.

I parsamtaler er det vigtigt at vi klargør hvad målet for vores samtaler er, så vi sikrer at vi arbejder mod et fælles mål.

Parsamtaler / familiesamtaler kan både handle om at leve bedre sammen og om at finde nye rammer for samarbejde, hvis forældrene beslutter at flytte fra hinanden.

Samtaler med par eller familier varer normalt 1½ time for at vi kan sikre tilstrækkelig taletid til alle.

Coaching

Coaching og personlig udvikling er vigtige områder i privatliv, uddannelses- og arbejdsliv.

Coaching omhandler typisk emner af mindre privat karakter og regnes ikke for terapi, selv om coaching og terapi kan være overlappende.

Coaching foregår ud fra et narrativt perspektiv og indbefatter naturligvis erhvervspsykologisk viden og modeller når det er coaching i forhold til erhverv. Vi benytter også greb fra ACT.

Der er kun momsfritagelse fra terapi, hvorfor prisen på coaching er momsbelagt.