Om Vibeke

Vibeke Frederiksen

  • Ledende psykolog i RefleksionsRummet
  • Cand. Psych. (Psykolog) fra Københavns Universitet.
  • Autoriseret af psykolognævnet.
  • Specialist i psykoterapi på unge- & voksenområdet.
  • Specialist i supervision.
  • B.A. i sociologi fra Københavns Universitet


Du behøver ikke at vide noget om mig for at komme til samtale.


Nogle mennesker vil imidlertid gerne have et kendskab til den psykolog de taler med og derfor skriver jeg lidt om mig selv og min måde at arbejde på.

Jeg er født i 1967, er gift og har 3 børn. Jeg fandt tidligt ud af, at noget af det jeg er god til er, at følges med andre mennesker igennem en periode af deres liv og det får jeg lov til i mit arbejde som psykolog. Det gør mig altid glad at opleve, når mennesker jeg har haft samtaler med oplever et rigere eller mere tilfredsstillende liv, med større styrke til at se fremtidens udfordringer i øjnene.


Nogle psykologer tilstræber at være meget anonyme og fremstå upåvirkede af det mennesker fortæller. Jeg tilstræber ikke denne anonymitet og tillader derfor, at de personer jeg taler med og deres historier, påvirker mig. Faktisk oplever jeg ofte at føle mig beriget, når et samtaleforløb afsluttes, fordi det har givet indsigt i menneskers enestående værdier og tanker om livet.

Jeg arbejder ud fra et kristent livs- og menneskesyn, men du behøver ikke dele dette livssyn. For mig indebærer det, at mennesket er unikt og værdifuldt, og det er mit ideal at møde mennesker i overensstemmelse hermed. Det betyder også, at tanker om livets store spørgsmål er noget, jeg er vant til at tale om.

Det er vigtigt for mig at sætte mig grundigt ind i din situation, da jeg ser det som forudsætningen for at kunne give et meningsfuldt med- og modspil. Derfor stiller jeg en del spørgsmål – især i de første samtaler.

I samtalerne fokuserer jeg primært på nutiden, og hvis vi beskæftiger os med barndommen, er det med henblik på den eventuelle indflydelse, det har på livet i dag.


2 årig uddannelse som specialist i Narrativ terapi
  • Narrativ betyder historie eller fortælling.

Narrativ terapi fokuserer på fortællinger om os selv og vores livsoplevelser. Forskning viser at det har en godgørende effekt at fortælle om svære hændelser i livet. Samtidig medfører det at dele sin historie med andre, at historien foldes ud, så vi får øje på nuancer der ligger i historien, men som vi ikke fik øje på tidligere. Fx kan en trist fortælling om at blive sygemeldt fra sit arbejde med stress også rumme, at man er et menneske, som midt i denne svære tid formåede at tage sig godt af sine børn og varetage deres behov på trods af sin egen svaghed. Dermed er historien ikke blot en fortælling om nederlag og tab, men også om formål og om at udleve vigtige personlige idealer. I Narrativ terapi arbejdes med disse vigtige nuancer, som bevirker en øget forståelse for sig selv og sin situation og ofte en ny oplevelse af handlerum.

Kognitiv terapi. Træning i ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT er en nyere retning indenfor kognitiv terapi. ACT er en psykologisk, ikke religiøs retning, som bl.a. benytter mindfulness som teknik. ACT fokuserer på de mål vi har for vores liv som personer. Tankegangen her er ikke så meget at ændre tanke- og handlemønstre, men at lære at acceptere ubehagelige tanker og følelser som kan dukke op og opøve sig i at lade de tanker og følelser passere, som ikke bringer en nærmere de livsmål man har sat sig og som derfor forstyrrer det liv, man ønsker at leve.